• Leveranssäkerhet


  • Kvalité


  • Hög Servicegrad


   ...är våra ledord

FoBe Pålar AB startades 2008 av bröderna Tomas och Magnus Forsberg och är dotterbolag till företaget FoBe Produktion AB.


Tidigare bedrevs verksamheten i

FoBe Produktion där man byggt erfarenhet och kunskap om gängning av stålkärnepålar och rör under 15 års tid. Vår affärsidé är att vara samarbetspartner mot grundläggningsföretagen.


Vi tillhandhåller gängade stålkärnepålar samt rör och hjälper grundläggningsföretagen med övriga produkter och tjänster som förenklar för kunden.

Personal

Vår personal har bred och lång erfarenhet av skärande bearbetning och svetsning. Vi satsar väldigt hårt för att få alla delaktiga och känna ett stort ansvar för företaget.

Med erfarenheten hos personalen och den moderna teknologin har vi lagt grunden för att uppfylla vår affärsidé om att vara en professionell produktionspartner.

Maskinpark

FoBes maskinpark består av flera CNC styrda  maskiner samt diverse  monteringsutrustning och svetsar som klarar dagens krav för rationell och kvalitetssäker tillverkning. Vi kan gänga stålkärnor från 70 mm till 230 mm och med längder upp till

ca 12 meter.

FoBe Pålar AB / Forssåvägen 7 / 824 65 NÄSVIKEN / Telefon: 0650-30400 / Fax: 0650-30072 / Godsadress: Forsså Industriområde, 824 65 NÄSVIKEN